Profilhuset – Bækkelaget

Profilhuset

ProfilHuset er en totalleverandør av profil, gave og reklameartikler og har 25 års erfaring i bransjen. Vi opererer som rådgivere og finner løsninger som er tilpasset formålet. Vi har eget trykkeri, og utfører tekstiltrykk, digitaltrykk, transfertrykk. Samt søm og brodering. Dette gjør oss unike i vår bransje når det gjelder kompetanse innen behandling av tekstiler. Vi jobber utelukkende mot bedriftsmarkedet, der egen profilering, kampanjer, arrengementsmesser og gaver er nøkkelord i vår bedrift.

Profilhuset er i dag en aktivsamarbeidspartner med blant annet Norges skiforbund, og har gjennom dette samarbeidet har vi utviklet en spesiell kompetanse innen arena-profilering, bannere, flagg, beach-flagg, startnummer, funksjonærantrekk, roll-ups og skilt.

 

www.profilhuset.no

ProfilHuset As
Bjørnerudveien 12
1266 Oslo

Tel : + 47 23169550   

Faks: + 472316 95 51