Pulp grafisk – Bækkelaget

Pulp grafisk

Pulp Grafisk AS startet som en annonseavdeling i Narvesen i 1994. Narvesen ble senere kjøpt opp av Reitangruppen og vi har etter 15 år blitt et selvstendig as, med 8 ansatte og vi tilbyr et bredt spekter av tjenester. Selv om Pulp Grafisk skilte seg ut av Reitangruppen er vi fortsatt lokalisert i samme bygg og vi samarbeider på flere områder. Vi arbeider ut i fra et totaltilbud med prosjektledelse, design av løsninger, produksjon av materiell og distribusjon – både nasjonalt og internasjonalt.

Våre designere arbeider tett med kunden og har fokus på kvalitet og kostnadseffektive prosesser. Vi har hatt en sterk vekst de siste årene, og vi kan løse små og store oppdrag på kort tid.

Vi leverer et totaltilbud innen grafisk design, trykk, storformat, distribusjon og prosjektledelse. Vårt effektive produksjonsmiljø sikrer god kapasitet og gir kostnadseffektive prosesser og korte leveringstider

Vår kompetanse betyr at vi kan skreddersy løsninger for kunden og håndtere kundens behov på en kostnadseffektiv måte.

www.pulpgrafisk.no

 

Pulp Grafisk AS
Gladengveien 2
0601 OSLO

Telefon: 45 40 22 31
Telefaks: 22 19 67 18
E-post: post@pulpgrafisk.no