Innkalling til årsmøte Bækkelaget Håndball Elite – Bækkelaget

Innkalling til årsmøte Bækkelaget Håndball Elite

Det innkalles herved til Årsmøte 2013 for Bækkelaget Håndball Elite i

Miljøhuset på Sportsplassen.

Ekebergveien 101

28.04.2014 kl. 1900

Agenda for møtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle styrets årsberetning 2013
5. Behandle BHEs :
 5.1. Regnskap 2013
 5.2: Revisors beretning
6. Fastsette medlemskontingent
7. Vedta Budsjett for 2014
8. Behandle BHEs organisasjonsplan for 2014/2015
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskap for 2014
10. Valg:
 A. Ny Nestleder
 B. 1 styremedlemmer og 1 vara
 C. Kontrollkomité med 2 medlemmer
 D. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og for neste årsmøte