BSK Håndball Elite inviterer til årsmøte – Bækkelaget

BSK Håndball Elite inviterer til årsmøte

NyttLagbildeFotoPaulFekjær

Årsmøtet for 2016 avholdes i år tirsdag 16.02.16 kl 19.30 på BSK kontoret.
Dagsorden:
1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling
og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær
og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2015
5. Årsregnskap for 2015
6. Innkomne forslag.
Forslag skal være gruppas
fungerende leder i hende
senest 14 dager før årsmøtet
7. Budsjett for 2016.
8. Valg

Velkommen!
Hanne Bøvold
Leder, BSK Håndball Elite

Alle er velkomne, men du må ha løst medlemskap i BSK og BSK elite for å ha stemmerett.

 

Vennlig hilsen BSK HE (Styret og administrasjon)