Ekstraordinært årsmøte – Bækkelaget

Ekstraordinært årsmøte

På årsmøtet 2016 ble vi enige om  avholde et ekstraordinært årsmøte innen utgangen av april. Grunnlaget for dette var at vi ønsket å gi valgkomiteen litt mer tid på å fylle styrets roller.

Dette møtet vil avholdes torsdag 28. april kl. 18.00 på BSK kontoret.

Sakslisten for møtet:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av protokollunderskrivere
  3. Suppleringsvalg
  4. Mulig overføring av lavere rangerte lag til breddeavdelingen

 

Vi regner med at møtet tar ca. en time da det ikke er så mange saker som skal opp.