Velkommen til årsmøte – Bækkelaget

Velkommen til årsmøte

Bækkelaget Håndball Elite ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte.

Sted: BSK kontoret, Ekebergveien 101

Tid: mandag 13. februar kl.20.00

Dagsorden
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2016
5. Årsregnskap for 2016
6. Budsjett 2017
7. Innkomne forslag. Forslag fra styret
8. Valg

Velkommen!

Hanne Bøvold
Styreleder