Ekstraordinært årsmøte – Bækkelaget

Ekstraordinært årsmøte

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til ekstraordinært årsmøte mandag 8. mai kl.17.30

På BSK kontoret, NC fløyen.

SAKSLISTE:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Lovendringer
    1. AU i BSK foreslår at idrettslaget gjennomgående endrer navn til «Bækkelagets Sportsklub HE» i lagets vedtekter.
  1. Foreta følgende valg:
  2. Leder og nestleder.
  3. Styremedlemmer og varamedlemmer.