Innkalling til Årsmøte i BSK Håndball Elite  – Bækkelaget

Innkalling til Årsmøte i BSK Håndball Elite 

14 FEBRUAR 2018 KL. 20.30

Sted: BSKs lokaler

Dagsorden:

  1. Åpning.
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
  4. Årsberetning for 2017
  5. Årsregnskap for 2017
  6. Innkomne forslag.     Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være gruppas fungerende leder i hende senest 4 uker før årsmøtet
  7. Budsjett for 2018
  8. Valg

Velkommen!

Torbjørn Sølsnes, Styreleder i BSK Håndball Elite