Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte – Bækkelagets Håndball Elite – Bækkelaget

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte – Bækkelagets Håndball Elite

Ekstraordinært Årsmøte Mandag 12. juni 2023 Kl 19:00 (Digitalt). Foreta suppleringsvalg til ny/endret Valgkomite.

Innkalling til
Ekstraordinært Årsmøte i Bækkelagets Sportsklub HE
12. juni 2023 kl. 19.00

Sted: Digitalt på Teams (Lenke til møtet sendes de som melder seg på)

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til ekstraordinært årsmøtet 

2. Godkjenne innkallingen sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent(er) og referent(er), samt to medlemmer til å underskrive protollen 

4. Foreta suppleringsvalg til ny/endret Valgkomite. Innstilling supplering Valgkomite BSK HE 2023 (PDF, 52 kB)

Påmelding til Årsmøtet gjøres ved å sende epost til thomas_rustad@hotmail.com senest mandag 12.06.2023 kl. 18.00. Alle påmeldte vil motta digital møteinvitasjon / Teams-link. 

Velkommen!

Thomas Rustad
Styreleder Bækkelagets Sportsklub HE