4: Samson Bjørke Kallestad – Bækkelaget
Foto: Beate Oma Dahle

4: Samson Bjørke Kallestad