44: Henrik Jevnaker – Bækkelaget

44: Henrik Jevnaker